Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Årsrapporten 2023 om övervakningen av kvalitet och säkerhet hos mänskliga transplantat har publicerats

14.6.2024 | Publicerad på svenska 17.6.2024 kl. 14.32

Fimeas sektion för SoHO (Substances of Human Origin) ansvarar för att övervaka kvaliteten, säkerheten och spårbarheten hos mänskliga transplantat, t.ex. blodprodukter, vävnadstransplantat, köns- och stamcellstransplantat samt organtransplantat, i Finland. Övervakningen omfattar förfaranden för tillstånd, registerhållning över aktörer, regelbunden inspektionsverksamhet samt övervakning av allvarliga tillbud och skadliga verkningar som observerats i verksamheten.

År 2023 behandlade sektionen 45 organtransplantationstillstånd, 38 anmälningar om ändring av verksamheten samt 104 rapporter om allvarliga tillbud och skadliga verkningar inom SoHO-verksamheten, varav 36 kom från ett annat EU-land. Dessutom utfördes 33 inspektioner av blodtjänsten och vävnadsinrättningar.

De aktörer som Fimea övervakat rapporterade bland annat uppemot 200 000 blodprodukter, 475 organtransplantationer, 403 stamcellstransplantationer och cirka 1 900 patienter som behandlats med vävnadstransplantat. År 2023 genomfördes sammanlagt 1 202 assisterade befruktningar för kvinnliga par eller ensamstående kvinnor. I de flesta assisterade befruktningarna med donerade spermier användes spermier från utlandet.

Läs mer:

Fimeas övervakning av användningen av mänskliga transplantat 2023 (pdf, på finska)

Ytterligare information ges av

  • Sari Tähtiharju, överinspektör (vävnadsinrättningar), tfn 029 522 3265
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)fimea.fi

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv