Uutiset-näyttösivun murupolku sv

De tidsbundna specialtillstånden för djur har förnyats

9.3.2023

De tidsbundna specialtillstånden för farmaceutiska och immunologiska läkemedel för djur har förnyats. Största delen av tillstånden är i kraft t.o.m. 31.3.2024.

Det tidsbundna specialtillståndet förnyades inte för läkemedel som till exempel inte har överlåtits till konsumtion under 2022, eller för läkemedel som inte längre finns tillgängliga.  Användningen av ett vaccin som haft ett tidsbundet specialtillstånd (Filavac VHD KC + V) har ersatts med vaccin som har försäljningstillstånd och finns tillgängliga. 

Specialtillståndsvillkoren är till största delen oförändrade. 

Kaskadreglerna kräver att veterinärmedicinska läkemedel som har försäljningstillstånd i Finland eller inom EU används som förstahandsval. Därför har tidsbundna specialtillstånd beviljats för några nya veterinärmedicinska läkemedel, som ersätter användning av läkemedel ämnade för människor. Dessa läkemedel har försäljningstillstånd i Finland, men marknadsförs inte:

  • Apovomin 3 mg/ml injektionsvätska, lösning (apomorfinhydrokloridhemihydrat)
  • Dexacortone 0,5 ja 2 mg tuggtabletter (dexametason)
  • Metomotyl vet 5 g/ml injektionsvätska, lösning (metoklopramid) 

En förteckning över tidsbundna specialtillstånd 

Ytterligare information ges av

  • Kristina Lehmann (immunologiska läkemedel), Veterinär, tel. 0295223376
  • Tita-Maria Muhonen (farmaceutiska läkemedel), Veterinär, tel. 0295223394

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv