Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Europeiska läkemedelsmyndigheten förordar försäljningstillstånd för det uppdaterade Nuvaxovid-vaccinet

1.11.2023 | Publicerad på svenska 3.11.2023 kl. 10.57

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar att coronavaccinet Nuvaxovid XBB.1.5 godkänns. Vaccinet används för att förebygga COVID-19-smitta hos vuxna och unga över 12 år.

EMA och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) har tillsammans tidigare fastställt att vuxna och unga över 12 år som behöver skydd mot COVID-19 ska vaccineras en gång med ett vaccin som är skräddarsytt för varianter oberoende av deras tidigare vaccinationer mot COVID-19.

CHMP beslöt om rekommendationen på basen av sin utvärdering av laboratorieresultat samt på resultaten från en tidigare undersökning av vuxna som vaccinerats med Nuvaxovid-vaccinet.

På rekommendation av Europeiska läkemedelsmyndigheten beslutar Europeiska kommissionen om försäljningstillstånd för vaccinet Nuvaxovid XBB.1.5, varvid försäljningstillståndet gäller samtidigt i alla EU-länder, även i Finland.

De nationella hälsovårdsmyndigheterna beslutar om användningen av vaccin och om vaccinationer. I Finland görs vaccinrekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd THL.        

Läs mer:

EMAs meddelande den 31 oktober 2023: EMA recommends approval of adapted Nuvaxovid COVID-19 vaccine targeting Omicron XBB.1.5 (på engelska)

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv