Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Europeiska läkemedelsmyndigheten förordar försäljningstillstånd för det uppdaterade Spikevax-vaccinet

18.9.2023

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar att coronavaccinet Spikevax XBB.1.5 godkänns. Vaccinet används för att förebygga COVID-19-smitta hos vuxna och barn över 6 månader.

EMA och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) har tillsammans tidigare fastställt att vuxna som behöver skydd mot COVID-19 och barn över 5 år ska vaccineras en gång med ett vaccin som är skräddarsytt för varianter oberoende av deras tidigare vaccinationer mot COVID-19. Barn (6 mån.–4 år) bör vaccineras med en eller tre doser beroende på tidigare vaccinationsserie.

CHMP beslöt om rekommendationen utifrån all hittills tillgänglig forskningsinformation. Dessutom bedömer kommittén nya resultat av laboratorieundersökningen om effekten av det variantskräddarsydda Spikevax-vaccinet för att väcka immunförsvaret mot XBB.1.5 och dess närliggande viruslinjer.

På rekommendation av Europeiska läkemedelsmyndigheten beslutar Europeiska kommissionen om försäljningstillstånd för vaccinet Spikevax Omicron XBB.1.5, varvid försäljningstillståndet gäller samtidigt i alla EU-länder, även i Finland.

De nationella hälsovårdsmyndigheterna beslutar om användningen av vaccin och om vaccinationer. I Finland görs vaccinrekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd THL.

Läs mer:

EMA:s meddelande 14.9.2023: Spikevax: EMA recommends approval of adapted COVID-19 vaccine targeting Omicron XBB.1.5 (på engelska)

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029 522 3410
  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 029 522 3320
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv