Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Fimea förnyar inlämningen av beslut om specialtillstånd

19.5.2023

Fimea förnyar leveransen av beslut om specialtillstånd (förvaltningsbeslut) elektroniskt med krypterad e-post till överlåtare (sökande). Fimeas nuvarande mål är att alla beslut om specialtillstånd skickas elektroniskt till dem som ansöker om specialtillstånd före utgången av 2023. Genom reformen strävar vi efter att påskynda delgivningen av beslut om specialtillstånd till den som ansöker om specialtillstånd. Den nya verksamhetsmodellen kommer till en början att gälla ansökningar om specialtillstånd för läkemedel som används av människor.

Besluten om specialtillstånd kommer från Fimea med krypterad e-post från adressen [email protected] till den e-postadress som sökanden har uppgett. Efter att den nya verksamhetsmodellen tagits i bruk skickas inte längre beslut om specialtillstånd på papper separat per post till de sökande.

Ibruktagandet av verksamhetsmodellen genomförs stegvis och vi kommer att kontakta de sökande i takt med att reformen framskrider.

Ytterligare information ges av

  • Emma Öörni, farmaceut, tfn 029 522 3472
  • Nelli Salmi, sektionschef, överfarmaceut, tfn 029 522 3386
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv