Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Läkemedelstillsynsmyndigheterna rapporterar om en bra säkerhetsprofil för coronavaccin

12.7.2023

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har tillsammans med Internationella sammanslutningen av läkemedelsmyndigheter (ICMRA) publicerat ett gemensamt utlåtande om coronavaccinets säkerhet.

Utlåtandet rapporterar om resultaten från över 13 miljarder coronavaccindoser globalt. Utifrån resultaten konstaterar man att dessa vaccin, vars syfte är att skydda människor mot allvarliga följder av COVID-19, har en bra säkerhetsprofil i alla åldersgrupper, inklusive gravida kvinnor samt personer med en grundsjukdom eller immunbrist.

COVID-19-vaccinerna konstateras ha räddat miljontals människoliv globalt genom att avsevärt minska risken för dödsfall orsakade av allvarliga sjukdomsformer, sjukhusvård och coronasmitta. 

Trots att största delen av coronavaccinets biverkningar är lindriga och tillfälliga har säkerhetsuppföljningssystemen identifierat några mycket sällsynta men allvarliga biverkningar (förekommer hos färre än en på 10 000 personer). I utlåtandet betonas att ICMRA-länderna har mycket stabila säkerhetsuppföljningssystem som kontinuerligt samlar in och analyserar rapporter om misstänkta biverkningar och även kraftiga åtgärder för att minska olägenheter som dessa biverkningar orsakar.

ICMRA består av 38 tillsynsmyndigheter inom läkemedelsområdet från alla områden i världen. Världshälsoorganisationen (WHO) fungerar som observatör.

Läs mer:

EMAs nyhet
ICMRAs meddelande

Ytterligare information ges av

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv