Finland som referensland i DCP

Finland som referensland i det decentraliserade förfarandet (DCP)

Fimea mottar kontinuerligt begäran om att fungera som referensmedlemsstat (RMS) i ansökningar inom det decentraliserade förfarandet (Decentralised procedure, DCP). Sökandena ska vara beredda att lämna in sin ansökan inom cirka 3–9 månader.

Framförande av begäran

Begäran framförs genom att fylla i CMD(h):s RMS-blankett Request for RMS in a Decentralised Procedure, medicinal products for human use.

Begäran skickas per e-post till adressen FI-RMSREQUEST(a)fimea.fi

Tilläggsinformation:

Enhetschef Leena Pietilä, leena.pietila(a)fimea.fi

Veterinärmediciner: Virve Aromaa, sektionschef, koordinator för försäljningstillstånd, virve.aromaa(a)fimea.fi

Vänligen skriv följande rubrik på e-postmeddelandet: DCP RMS request for API (den aktiva substansen i fråga).

 

Behandling av begäran

Fimea behandlar begäran inom cirka två veckor. Sökanden ska iaktta den överenskomna tidtabellen.

Försäljningstillstånd / Ansökan om försäljningstillstånd / Finland som referensland i DCP (Läs mer)