Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Anvisningar för säker läkemedelsbehandling på nordsamiska

11.3.2024 | Publicerad på svenska 11.3.2024 kl. 11.40

Handboken Anvisningar för säker läkemedelsbehandling är anvisningar för läkemedelsanvändare om säker användning av läkemedel och uträttande av ärenden på apoteket. Handboken finns på lättläst finska, svenska och engelska. 

Det finns tre sammandrag av handboken, som nu har översatts till nordsamiska. 

  • Trygg användning av läkemedel
  • Läkemedelsersättningar och apoteksbesök
  • Så här köper du läkemedel i Finland

Sammandraget "Trygg användning av läkemedel" är ett sammandrag av anvisningarna i handboken. Sammandraget "Läkemedelsersättningar och uträttande av ärenden på apoteket" är avsett för personer med finländsk personbeteckning och därmed rätt till läkemedelsersättningar. I sammandraget "Anskaffning av läkemedel i Finland" beskrivs anskaffningen av läkemedel i Finland för personer som inte har en finländsk personbeteckning, såsom flyktingar och asylsökande. 

Fimea har samarbetat med Lapplands välfärdsområde och Ivalon Apteekki för att granska översättningarna till nordsamiska. Sammandragen finns översätta till flera olika språk.

Läkemedelsdagen varje dag

Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som firats varje år sedan 2012 och är avsedd för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal. Målet med dagen är att uppmuntra läkemedelsanvändarna att ställa frågor och diskutera om sina läkemedel och sin egen läkemedelsbehandling.

Läkemedelsdagen firas torsdagen den 14.3.2024 med temat "Läkemedelsdagen varje dag".  Läkemedelsdagen ordnas på olika håll i Finland genom olika aktörers egna evenemang eller som samarbeten med flera lokala aktörer. Aktörerna är till exempel privata apotek, patientorganisationer, aktörer inom social- och hälsovården samt studerande och läroanstalter inom branschen.

Det nationella huvudevenemanget under Läkemedelsdagen är webbinariet "Läkemedelsdagen varje dag" som ordnas torsdagen den 14 mars 2024 kl. 13.00–15.00. Målgruppen för webbinariet är läkemedelsanvändare och deras närstående, yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården samt studerande inom branschen. Det nationella nätverket för läkemedelsinformation ansvarar för planeringen och organiseringen av webbinariet. Det avgiftsfria webbinariet är öppet för alla och man behöver inte anmäla sig på förhand. Webinariet hölls på finska.

Läs mer: 

Handboken Anvisningar för säker läkemedelsbehandling, sammanfattningar och deras språkversioner 
Läkemedelsdagen 
Medborgarens läkemedelsinformation 

Mer information:

Riikka Vänskä, sjukhusapotekare,
Lapplands välfärdsområde, tfn. 040 149 1329 
Anne-Maria Pasma, provisor (klinisk farmaci),
Lapplands välfärdsområde, tfn 040 713 2730 
E-postadress enligt formen [email protected]

Päivi Kiviranta, Utveckling Specialist, tfn 029 522 3522
E-postadress enligt formen [email protected] 

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv