Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Biologiska läkemedel kan snart bytas ut till förmånligare alternativ på apoteket

18.1.2024 | Publicerad på svenska 18.1.2024 kl. 9.53

Från och med april 2024 kan ett biologiskt läkemedel som förskrivits till en patient bytas ut mot ett förmånligare utbytbart preparat på apoteket. Genom läkemedelsutbyte vill man öka priskonkurrensen och minska kostnaderna för läkemedelsersättningar.  

Läkare har sedan 2017 haft en lagstadgad skyldighet att förskriva det förmånligaste biologiska läkemedel som lämpar sig för behandling av patienten. Utbytet av biologiska läkemedel, som kommer att inledas stegvis från och med början av april 2024, gör det möjligt att byta ut läkemedel mot ett förmånligare preparat även på apoteken. 

Biologiska ursprungsläkemedel och biosimilarer är terapeutiskt ekvivalenta

Ett biologiskt läkemedel är ett preparat vars aktiva substans är en biologisk substans. Ett biologiskt läkemedel ges i allmänhet genom infusion i en ven eller subkutan injektion. Biologiska läkemedel används bland annat vid behandling av diabetes, reumatiska sjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar, astma och cancer. Recept på biologiska läkemedel är endast giltiga ett år åt gången.

En biosimilar är likvärdig, lika effektiv och lika säker som det ursprungliga biologiska läkemedlet. Den innehåller samma aktiva substans som det ursprungliga läkemedlet.     

Utvidgningen av läkemedelsutbytet till apoteken kommer att ske stegvis 

Enoxaparinpreparat, som används för att förebygga och behandla ventromboser, är de första preparaten som kommer att omfattas av läkemedelsutbyte från och med april 2024. I januari 2025 kommer det att bli möjligt att byta ut alla andra biologiska läkemedel, med undantag för insulinpreparat. De utbytbara läkemedlen används för att behandla till exempel reumatism, psoriasis, astma och inflammatoriska tarmsjukdomar. 

Preparat som innehåller insulin glargin, som används vid diabetesbehandling, kommer att kunna bytas ut från och med april 2025 och andra långverkande insulinpreparat från och med januari 2026. Kortverkande insulinpreparat omfattas inte av läkemedelsutbyte. Biologiska läkemedel för patienter under 18 år byts inte ut på apoteken. I Fimeas söktjänst för läkemedel kan man se vilka läkemedel som är biologiska.

Genom rådgivning om hur dosdispensern ska användas säkerställs ett säkert läkemedelsutbyte

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea fastställer fyra gånger per år vilka biologiska läkemedel som är sinsemellan utbytbara. 

Det kan finnas skillnader i hur ursprungliga biologiska läkemedlets respektive biosimilarens dosdispenser fungerar. För utbytbara preparat är dock dosdispensrarna så pass likadana att bytet kan göras säkert efter att apotekets farmaceutiska personal har gett rådgivning om hur dosdispensern ska användas. Apoteken ger vägledning om användningen av dosdispensrar. Frågor som gäller läkemedelsbehandlingen bör diskuteras med den behandlande läkaren.

Målet med förändringen är att uppnå besparingar

Biosimilarer ökar priskonkurrensen mellan biologiska preparat och kan ge betydande besparingar i läkemedelskostnaderna. Biosimilarer erbjuder också flera alternativ för behandling av sjukdomar och kan på så sätt förbättra tillgången till biologiska läkemedel.

En ökad använding av biosimilarer har uppskattat medföra årliga besparingar på miljontals euro i statens utgifter för läkemedelsersättningar.

Läs mer: 

Fimea: Utbyte av biologiska läkemedel 
Fimeas söktjänst för läkemedel  
SHM: Recept på biologiska läkemedel gäller endast för 1 år åt gången (29.11.2023) 
THL: Lääkemääräysten voimassaoloajat muuttuvat: Biologisten lääkkeiden lääkemääräykset voimassa yhden vuoden (15.11.2023) 

Ytterligare information ges av

  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn. 029 522 3410
  • Niklas Ekman, sektionschef, specialforskare, tfn. 029 522 3321
  • Anvisningar till apotek: Tommi Rantalainen, överprovisor, tfn. 029 522 3294
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv