Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Den elektroniska anmälan om läkemedelsbiverkningar förnyas

7.12.2023

Fimeas förnyade elektroniska ärendehantering för biverkningsanmälningar öppnas fredag den 8.12.2023. 

Den nya e-tjänsten hämtar elektroniska blanketter för anmälan om biverkningar av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel till samma ärendehanteringstjänst. På startsidan för anmälan väljer användaren om hen vill skicka en anmälan om biverkningar av humanläkemedel eller veterinärmedicinska läkemedel. I den nya elektroniska ärendehanteringen identifierar man sig med stark autentisering med Suomi.fi-identifikation genom att använda mobilcertifikat, bankkoder eller certifikatkort.  

I den förnyade e-tjänsten ser användaren de anmälningar som skickats som en lista. Dessutom visas ett unikt identifieringsnummer för varje anmälan. Den elektroniska ärendehanteringen kommer att förbättras och utvecklas utifrån användarresponsen. Detta användarcentrerade tillvägagångssätt säkerställer att tjänsten på bästa möjliga sätt motsvarar användarnas behov och förväntningar. 

Ytterligare information ges av

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv