Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Det femte supplementet till Europafarmakopéns elfte upplaga träder i kraft 1.7.2024

4.6.2024

Det femte supplementet (Supplement 11.5) till Europafarmakopéns elfte upplaga träder i kraft 1.7.2024. 

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets (Fimea) beslut om i kraft sättandet kan läsas i sin helhet på vår webbplats www.fimea.fi. Beslutet offentliggörs endast i elektronisk form.

Läs mer:

Beslut (pdf)

Europafarmakopén och det nationella farmakopématerialet
 

Ytterligare information ges av

  • Piia Salo, sektionsschef, tfn 029 522 3433
  • Redaktion: Soili Jägerhorn, assistent, tfn 029 522 3339
  • E-postadresserna har formen [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv