Uutiset-näyttösivun murupolku sv

EMA rekommenderar att uppdaterade vaccin används i höstens vaccinationskampanjer

12.6.2023

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har publicerat sina rekommendationer om användningen av COVID-19-vaccin i vaccinationskampanjerna hösten 2023.

De vacciner med försäljningstillstånd som används är fortfarande ett effektivt skydd mot en allvarlig sjukdom. Effekten försämras dock i och med de nya SARS-CoV-2-varianterna. EMA rekommenderar att uppdaterade vaccin används i enlighet med Världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer så att de så effektivt som möjligt skyddar mot de rådande virusvarianterna.

De nationella hälsovårdsmyndigheterna beslutar om användningen av vaccin och om vaccinationer. I Finland görs vaccinrekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd THL.

EMA:s nyhet:

EMA and ECDC statement on updating COVID-19 vaccines to target new SARS-CoV-2 virus variants

Ytterligare information ges av

  • Marjo-Riitta Helle, enhetschef, tfn 02952 23320
  • Jukka Sallinen, enhetschef, tfn 029522 3410
  • E-postadresserna har formen [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv