Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Fimea informerar om produktskillnader som stöd för rådgivningen om utbyte av läkemedel

27.3.2024

Utbyte av biologiska läkemedel inleds stegvis på apoteken från och med den 1.4.2024. Fimea publicerar information om produktskillnader som stöd för utbyte av läkemedel.

Utbyte av läkemedel utvidgades förra gången för ett år sedan när inhalerbara läkemedelspreparat för behandling av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom började användas för utbyte av läkemedel. 

Produkter för administrering utbytbara preparat av både biologiska läkemedel och inhalationspreparat kan skilja sig åt. De är dock så likadana att bytet kan genomföras på ett säkert sätt med hjälp av ändamålsenlig rådgivning om utrustning som ges av apoteket.  

Information om produktskillnader finns i Fimeas läkemedelssöktjänst

Fimea har tidigare publicerat stödmaterial som stöd för rådgivning om utbyte av inhalationspreparat. Skillnaderna i användningen och administreringen av preparat som ingår i samma substitutionsgrupp har sammanställts och publicerats på Fimeas webbplats. 

Fimea producerar nu motsvarande uppgifter om skillnader i produkter för administrering även för biologiska läkemedel. 

– Dessa uppgifter finns redan tillgängliga för enoxaprinpreparat. Med stödmaterial publicerar i takt med att utbyte av läkemedel utvidgas stegvis, berättar Niklas Ekman, sektionschef vid Fimea.

Stödmaterialet har införts som en del av Fimeas läkemedelssöktjänst och det är lättillgängligt vid sidan av annan produktinformation i läkemedelssöktjänsten.

– Integrering av uppgifter som en del av läkemedelssökningen och dess öppna data gör det möjligt att utnyttja dem även i olika hälso- och sjukvårdssystem, till exempel datasystem i apotek, varvid uppgifterna är lättare att använda och utnyttja vid receptexpedieringen, konstaterar Juha Sinnemäki, ledande sakkunnig vid Fimea

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea fastställer fyra gånger per år vilka biologiska läkemedel som är sinsemellan utbytbara. 

Läs mer

Läkemedelsöktjänst (Fimea.fi)

Utbyte av biologiska läkemedel, information för yrkesutbildade och läkemedelsanvändare (Fimea.fi)

Styrningsbrev om god praxis vid läkemedelsutbyte av biologiska läkemedelspreparat på apoteket (16.1.2024, pdf)

Lyssna

Webbinariet om läkemedelsutbyte av biologiska läkemedel för apoteken (Youtube)

Ytterligare information ges av

  • Niklas Ekman, sektionschef, tfn 029 522 3321 (datainnehållet i biologiska läkemedelspreparat)
  • Tommi Rantalainen, överprovisor, tfn 029 522 3294 (stödmaterial i läkemedelssökningen för utbyte av läkemedel)
  • Juha Sinnemäki, ledande sakkunnig, tfn 029 522 3260 (stödmaterial i läkemedelssökningen för utbyte av läkemedel), anträffbar 2.4.2024–
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv