Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Fimeas instruktionsvideo över hur en transitionssansökan görs finns nu tillgänglig

3.6.2024 | Publicerad på svenska 4.6.2024 kl. 15.13

Kliniska läkemedelsprövningar enligt direktivet ska transiteras i enlighet med EU-förordningen så att prövningsansökningarna finns i Clinical Trials Information System (CTIS)-portalen senast den 16 oktober 2024, så att myndighetsgodkännande för transitionen fås före utgången av januari 2025. 

Fimea har gjort en detaljerad instruktionsvideo på finska över hur en transitonsansökan görs. Du får en länk till videon och anvisningar om de dokument som ska skaffas eller fyllas i innan du gör ansökan genom att beställa dem per e-post från adressen [email protected]

Om det inte går att göra en transitionsansökan med hjälp av videon är det möjligt att anmäla sig till ett Teams-gruppmöte, där man går igenom problempunkter och söker lösningar på dem. En anmälningslänk till ett gruppmöte skickas med i samma e-postsvar. 
 

Ytterligare information ges av

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv