Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Ökat antal anafylaktiska reaktioner hos nötkreatur i Europa

13.6.2024 | Publicerad på svenska 18.6.2024 kl. 10.12

Under de senaste två åren har man upptäckt att antalet anafylaktiska reaktioner hos nötkreatur ökat i Europa. Reaktionerna har uppstått efter att djuren givits flera olika läkemedelspreparat. En potentiell orsak tros vara en tidigare vaccination med vaccin mot blåtunga. Vaccin mot blåtunga används inte i Finland. I en del fall har anafylaxi till följd av antibiotika föregåtts av en vaccination med ett mastitvaccin. Något säkert orsakssamband mellan tidigare vaccinationer och anafylaxi eller någon annan grundorsak inte kunnat fastställas.  

Veterinärer uppmanas att rapportera om anafylaktiska reaktioner efter medicinering hos nötkreatur och i samband med det lämna så omfattande uppgifter som möjligt om djurets tidigare medicinerings- och vaccinationshistorik. Biverkningar kan anmälas på en elektroniskt blankett.

Myndigheterna följer situationen i Europa.

Ytterligare information ges av

  • Jonna Kumpulainen, veterinär, tfn 029 522 3367
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv