Uutiset-näyttösivun murupolku sv

På HUS AI-dag delades information om myndigheternas synvinkel på medicintekniska produkter

9.11.2023 | Publicerad på svenska 14.11.2023 kl. 12.57

Helsingfors universitetssjukhus (HUS) ordnade i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Fimea en dag för artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården den 7 november 2023. Evenemanget var riktat till Helsingfors och Nylands välfärdsområdens ledning och politiska beslutsfattare, hälso- och sjukvårdspersonal, teknologiföretag samt andra aktörer som är intresserade av ämnet. Evenemanget som redan blivit en tradition fokuserade i år på artificiell intelligens och myndighetsperspektivet. På evenemanget förde Fimea med sig sakkunskap i synnerhet om medicintekniska produkter och kliniska prövningar av produkter. 

I finansministeriets anförande förklarade specialsakkunnig Anna-Mari Wallenberg läget för beredningen av EU:s kommande förordning om artificiell intelligens (AI Act). Det ambitiösa målet är att få förordningstexten slutgiltigt godkänt före årets slut. 

Markku Heinäsenaho, direktör för SHM:s enhet för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovården, lyfte fram ministeriets synpunkter på hur Finland skulle kunna bli en föregångare i utnyttjandet av artificiell intelligens. SHM bereder som bäst ett program för digital social- och hälsovård för 2024–2027. I programmet kommer man att genomföra försöksprojekt med de mest lovande AI-tillämpningarna i olika välfärdsområden. 

I Fimeas anförande berättade överinspektör Sami Myllymaa om kliniska prövningar med medicintekniska produkter som utnyttjar artificiell intelligens. Medicintekniska produkter som utnyttjar artificiell intelligens regleras numera med samma krav som andra medicintekniska produkter, dvs. med MD-förordningen och IVD-förordningen. Förordningen om artificiell intelligens som är under beredning och andra bestämmelser som gäller branschen, såsom förordningen om ett europeiskt hälsodataområde (EDHS), kommer dock i viss mån att förändra situationen inom den närmaste framtiden.

HUS forskarläkare Oscar Brück och innovationsdirektör och avdelningsöverläkare Miikka Korja berättade i sina presentationer hur det är att bedriva forskning om artificiell intelligens vid universitetssjukhuset; tillståndsprocesserna är krävande på många sätt, lagstiftningen är utmanande och det förekommer tekniska problem som måste lösas med små resurser. Dessutom hördes en översikt över tillämpningar för artificiell intelligens i HUS produktion, ibruktagandet av tillämpningar för artificiell intelligens inom radiologi samt användningen av programrobotik och generativ artificiell intelligens i det kliniska arbetet. 

Artificiell intelligens ger många olika möjligheter för hälso- och sjukvården. Vi behöver dock öppen diskussion inom hela social- och hälsovårdssektorn för att klara av den allt mer komplicerade lagstiftningen, etiken, ekonomin och andra utmaningar som vi ännu kommer att stöta på, samt för att få AI-metoderna i kliniskt bruk. 

Läs mer:

Programvara

Kliniska prövningar av produkter

Rådgivning om produktprövning

Ytterligare information ges av

  • Myllymaa Sami, överinspektör, tfn 029 522 3283
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv