Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Pilotförsök om SNSA inleds

4.2.2020

EU Innovation Network har inlett ett pilotförsök, inom ramen för vilket det inhämtas erfarenheter av den samtidiga nationella vetenskapliga rådgivningen, SNSA (simultaneous national scientific advice).

I syfte att främja läkemedelsutvecklingen har myndigheterna gett vetenskaplig rådgivning både centraliserat på EU-nivå och nationellt. Nationell vetenskaplig rådgivning har ofta sökts från flera medlemsländer. I det pilotförsök som nu inletts utreds på vilket sätt vetenskaplig rådgivning som ges av två olika medlemsländer kan kombineras till ett och samma möte.

I det nya pilotförsöket lämnar sökanden in tillräcklig bakgrundsinformation och samma specificerade frågor till båda myndigheterna som deltar i rådgivningen. Av dessa myndigheter är den ena koordinerande medlemsstat som sköter kontakthållandet och arrangemangen och med vilken rådgivningsmötet ordnas på ställe. Den andra rådgivande medlemsstaten deltar i mötet med hjälp av distansförbindelser. Bägge myndigheterna bedömer materialet och ger råd självständigt. Den som söker råd gör upp ett PM över det gemensamma mötet, vilket myndigheterna ytterligare kan kommentera.

Genom detta enhetliga förfarande ges sökanden möjlighet att nyttja en bredare kunskap hos flera myndigheter för att få svar på sina förhandsställda frågor. Förfarandet följer många av de rutiner som är bekanta från den nationella rådgivningen jämte informationspaket, PM och avgifter, vilka båda myndigheterna uppbär skilt för sig.

På så sätt uppstår det en möjlighet att samtidigt behandla ärendena i ett tidigt skede hos de myndigheter som sökanden väljer. Tack vare det kan man identifiera gemensamma synvinklar och även avvikande åsikter. För myndigheterna ger det beredskap att behandla nya innovationer och att identifiera utvecklingsbehoven inom sin egen verksamhet.

De länder som deltar i pilotförsöket är Österrike, Belgien, Tjeckiska republiken, Finland, Tyskland, Ungern, Italien, Norge, Polen och Spanien.

Närmare information i ärendet finns på EMAs webbplats.

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv