Ofta ställda frågor (vanha)

Ofta ställda frågor

Är det något som vi inte har nämnt på vår webbplats? I det här avsnittet har vi samlat vanliga frågor och svar på dem.

Försäljningstillstånd

Här hittar du svar på dina frågor om försäljningstillstånd, indikation, sammansättning, avgifter, ändringsansökningar, förpackningsstorlekar och produktinformation. Dessutom hittar du ofta ställda frågor om den lokala representanten och leverans av produktresumé av läkemedel på svenska.

Generiska läkemedel

Vad är en generisk produkt? Vilken nytta har patienterna och samhället av generiska produkter? Varför kan det förekomma skillnader i bipacksedeldokumenten för olika generiska produkter?

Kliniska läkemedelprövningar

Vad är ett prövningsläkemedel? Måste alla prövningsläkemedel framställas i en läkemedelsfabrik? Hur ska biverkningar anmälas och hur ska man använda EudraCT-blanketten?

Narkotikaövervakning

Här hittar du de vanligaste svaren på frågor om import- och exporttillstånd och hanteringstillstånd för narkotika samt ytterligare information om frågor som hänför sig till sökning och ansökningar.