Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Delta i läkemedelssektorns öppna evenemang våren 2024

29.1.2024 | Publicerad på svenska 31.1.2024 kl. 13.59

Under våren 2024 ordnas flera öppna evenemang av aktörer och nätverk inom läkemedelssektorn. Syftet med evenemangen är att förmedla information om aktuella teman och främja tvärvetenskapligt samarbete. Vissa av evenemangen hålls på webben och vissa hålls på plats. Evenemangen ordnas bl.a. av aktörer inom nätverket för läkemedelsinformation och inom Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling (RATTI), vilka koordineras av Fimea.

Öppna evenemang våren 2024

Fredag 16.2.2024 kl. 9–10

RATI-webbinarium – Rätten att vaccinera utvidgas: Vad skulle det innebära och vad krävs?

Rätten för yrkespersoner inom hälso- och sjukvården att vaccinera utvidgas: Vad skulle detta innebära i praktiken och vad förutsätter förändringen av farmacipersonalen? Vad skulle krävas för att vaccinerandet ska kunna ske vid apoteken?

I inledningsanförandet för webbseminariets diskussion hörs experter från Finlands Apotekareförbund.

Arrangörer: Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet och HUS Apotek.

Läs mer på LinkedIn.

Anslut dig till seminarieplattformen här.

Torsdag 14.3.2024 kl. 13–15.15

Läkemedelsdagen och dess nationella huvudevenemang, webbinariet ”Lääkehoidon päivä on joka päivä” (”Läkemedelsdagen är varje dag”).

Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som är avsedd för såväl läkemedelsanvändare som social- och hälsovårdens personal. Målet med dagen är att uppmuntra läkemedelsanvändarna att ställa frågor och diskutera om sina läkemedel och sin egen läkemedelsbehandling. Läkemedelsdagens lokala evenemang ordnas vecka 11.

Arrangör: Nationella nätverket för läkemedelsinformation.

Läs mer i Fimeas webbnyhet (31.10.2023).

Läs mer om Läkemedelsdagen på Fimeas webbplats.

Fredag 15.3.2024 kl. 9–10 (preliminärt datum)

RATI-webbinarium – Centrala teman inom läkemedelssektorn i EU

EU:s läkemedelslagstiftning förnyas. Syftet med s.k. Pharma Package är att säkerställa trygga, effektiva och högklassiga läkemedel till alla i EU. Med vilka åtgärder kan man säkerställa läkemedelssektorns konkurrenskraft, innovationer och underhållssäkerhet? Inledningsanförandet för webbseminariet hålls av europarlamentariker Henna Virkkunen. 

Arrangörer: Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet och HUS Apotek.

Läs mer och håll dig uppdaterad om eventuella ändringar av tidpunkten på LinkedIn.

Anslut dig till seminarieplattformen här.

Onsdag 10.4.2024 kl. 8.30–10

Morgonwebbinarium om patienters delaktighet i forskning om rationell läkemedelsbehandling.

Programmet och anmälan kommer att publiceras senare på våren. Förslag på teman för webbinarierna är välkomna och kan skickas till Katri Hämeen-Anttila per e-post (fornamn.efternamn(at)uef.fi).

Arrangörer: RATTI-nätverket, EUPATI Finland och nätverket om läkemedelsinformation.

Läs mer om morgonwebbinarierna i Fimeas webbnyhet (28.9.2023, publicerad på svenska 2.10.2023).

Tisdag 16.4.2024 kl. 13–16

Webbinarium om ändringar i apotekssystemen i Norden.

I webbinariet beskrivs de ändringar som skett i apotekssystemen i de olika nordiska länderna samt vilka mål man haft för dem. Dessutom kommer man att titta på hur målen har uppnåtts mot bakgrund av forskningsresultaten.

”Changes in pharmacy systems in Nordic countries – evidence based or ideological playground?” -webbinariet inleder den årliga nordiska webbinarieserien om läkemedelspolitikens olika delområden. 

Arrangör: en grupp forskare inom socialfarmaci från olika nordiska länder (Köpenhamns universitet, Östra Finlands universitet, Islands universitet, Universitetet i Oslo, Uppsala universitet och Tartu universitet). 

Bekanta dig med programmet på Östra Finlands universitets webbplats (på engelska).

Anmäl dig senast 31.3.2024 med denna blankett (på engelska).

Onsdag 24.4.2024 kl. 15–17

Webbseminarium om specialiseringsutbildning i apoteks- och sjukhusfarmaci.

På webbseminarierna presenterar studerande inom specialiseringsutbildningen inom apoteks- och sjukhusfarmaci resultaten av sina utvecklingsprojekt. Syftet är att dela information om utvecklingsprojekt och deras resultat samt att diskutera dem multiprofessionellt. Seminarierna leds av Kati Sepponen från Östra Finlands universitet och av Päivi Kuosmanen och Raisa Laaksonen från Helsingfors universitet.

Programstrukturen och länken till seminarieplattformen publiceras närmare evenemanget.

Arrangörer: Forskningsnätverket RATTI, Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet.

Fredag 19.4.2024 kl. 9–10

RATI-webbinarium: Hur framskrider totalreformen av läkemedelsärenden?

Hur ska regeringsprogrammets skrivningar om läkemedelsbehandling och läkemedelsdistribution omsättas i utvecklingsprojekt? Hur har verkställandet av skrivelserna om läkemedel och apotek samt reformen av servicen kommit igång?

I inledningsanförandet för webbseminariets diskussion hörs social- och hälsovårdsministeriets ledande expert Lauri Pelkonen.

Arrangörer: Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet och HUS Apotek.

Läs mer och håll dig uppdaterad om eventuella ändringar av tidpunkten på LinkedIn.

Anslut dig till seminarieplattformen här.

Tisdag 7.5.2024 kl. 13–15.30

Styrkan i att arbeta tillsammans: Stärkande av patienternas delaktighet – webbinarium.

Webbinariets syfte är att dela erfarenheter och lära sig om patienternas delaktighet och om användningen av erfarenhetskunskap i verksamhet, utveckling och beslutsfattande inom hälso- och sjukvården.

Webbinariet är avsett för aktörer inom hälso- och sjukvården och för patient- och folkhälsoorganisationer samt för alla som är intresserade av och arbetar med att främja patienternas delaktighet.

Arrangörer: Klient- och patientsäkerhetscentret, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, SOSTE Finlands social och hälsa rf. och SHM/Tjänsteutbudsrådet samt Finska Läkarföreningen Duodecim/God medicinsk praxis-redaktionen.

Mer information och anmälan senast 3.5.2024 via Fimeas webbnyhet (16.1.2024, publicerad på svenska 29.1.2024).

Fredag 17.5.2024 kl. 9–10

RATI-webbinarium - Kunskapsbaserad ledning: Hur ser läget ut på den regionala nivån?

Kunskapsbaserad ledning: Hur ser läget ut för den regionala utvecklingen i fråga om läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning?

I inledningsanförandet för webbseminariets diskussion hörs Hanna Tolonen (kvalitetschef, HUS Apotek) och Marjo Uusitalo (ledande expert, Istekki).

Arrangörer: Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet och HUS Apotek.

Läs mer på LinkedIn.

Anslut dig till seminarieplattformen här.

Torsdag 23.5.2024 kl. 15–17

Webbseminarium om specialiseringsutbildning i apoteks- och sjukhusfarmaci.

På webbseminarierna presenterar studerande inom specialiseringsutbildningen inom apoteks- och sjukhusfarmaci resultaten av sina utvecklingsprojekt. Syftet är att dela information om utvecklingsprojekt och deras resultat samt att diskutera dem multiprofessionellt. Seminarierna leds av Kati Sepponen från Östra Finlands universitet och av Päivi Kuosmanen och Raisa Laaksonen från Helsingfors universitet.

Programstrukturen och länken till seminarieplattformen publiceras närmare evenemanget.

Arrangörer: Forskningsnätverket RATTI, Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet.

Läs mer:

Läs mer om Forskningsnätverket för rationell läkemedelsbehandling på Fimeas webbplats.

Läs mer om nätverket för läkemedelsinformation på Fimeas webbplats.

Ytterligare information ges av

  • Helsingfors universitets farmaceutiska fakultets och HUS Apoteks webbinarier: Heidi Tahvanainen, provisor, HUS Apotek, [email protected]
  • Morgonwebbinariet och webbinariet om ändringar i apotekssystemen: Katri Hämeen-Anttila, professor, socialfarmaci, Östra Finlands universitet, katri.hameen-anttila(at)uef.fi
  • Specialiseringsutbildningar i apoteks- och sjukhusfarmaci: Kati Sepponen, universitetslektor, Östra Finlands universitet, kati.sepponen(at)uef.fi
  • Specialiseringsutbildningar i apoteks- och sjukhusfarmaci: Raisa Laaksonen, äldre universitetslektor, Helsingfors universitet, raisa.laaksonen(at)helsinki.fi
  • Läkemedelsinformationsnätverket (Fimea): Päivi Kiviranta, utvecklingsexpert, tel. 029 522 3522
  • Forskningsnätverket RATTI (Fimea): Leena Saastamoinen, forskningschef, tfn 029 522 3659
  • E-postadresserna för Fimeas personal har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv