Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Den nationella klassificeringen av riskläkemedel är nu en del av Fimeas läkemedelssöktjänst

11.6.2024 | Publicerad på svenska 17.6.2024 kl. 8.17

Den nationella klassificeringen av riskläkemedel är en dataprodukt som stöder läkemedelssäkerheten och som upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Klassificeringen av riskläkemedel hjälper yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att identifiera centrala högriskläkemedel och risker i anslutning till dem samt att säkerställa en ändamålsenlig användning av högriskläkemedel. Klassificeringen innehåller beskrivningar av allvarliga följder av läkemedlen samt riskpunkter i anslutning till läkemedlet och läkemedelsbehandlingsprocessen.

Klassificeringen av riskläkemedel är nu en del av Fimeas läkemedelssöktjänst som är gratis och innehåller uppgifter om alla läkemedelspreparat med försäljningstillstånd. I läkemedelssöktjänsten finns till exempel läkemedelspreparatens bipacksedlar, information om eventuella störningar i tillgången samt information om läkemedlets lämplighet för äldre personer.
Datainnehållet i den nationella klassificeringen av riskläkemedel finns också som en sammanställd Excel-fil på Fimeas webbplats. Där kan man också ladda ner innehållet som öppna data för integrering i olika informationssystem inom social- och hälsovården. Klassificeringen av riskläkemedel finns på finska, svenska och engelska.

Läs mer

Fimeas läkemedelssöktjänst 
Nationell klassificering av riskläkemedel
Medicin75+ och Klassificeringen av riskläkemedel hjälper till att undvika riskerna med läkemedelsbehandling (på finska)

Ytterligare information ges av

  • Elsi Similä, projektchef, tfn 029 522 3607
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv