Uutiset-näyttösivun murupolku sv

I december ordnar Fimea ett Horizon Scanning-evenemang för läkemedelsföretag

16.10.2023 | Publicerad på svenska 16.10.2023 kl. 10.49

Under evenemanget har läkemedelsföretagen möjlighet att presentera nya läkemedel avsedda för sjukhusbruk för Fimeas HTA-sektion. Fimea önskar att i första hand sådana företag som väntar på ett positivt ställningstagande av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) till ett nytt preparat avsett för sjukhusbruk eller till en betydande utvidgning av indikationen för ett preparat som redan är ute på marknaden under 2024 deltar i evenemanget. 

Företag som är intresserade av evenemanget ombes anmäla sig via e-post (hta(at)fimea.fi) senast 24.11.2023. Vi ber er i samband med anmälan att preliminärt namnge de personer som deltar i hörandet och skicka en förhandsbeskrivning av de preparat som presentationen gäller. 

Evenemanget ordnas i första hand onsdagen den 13.12.2023. Beroende på antalet anmälningar och möjligheterna att delta kan deltagande ordnas även torsdagen den 14.12.2023 i stället för onsdagen. Fimea förbehåller sig rätten att begränsa antalet företag som deltar i evenemanget. Exaktare tid för respektive företag meddelas senare till de företag som deltar. 

Man kan delta i evenemanget på Fimeas Helsingforskontor (Mannerheimvägen 166) eller på distans. Fimea använder programmet MS Teams för virtuella möten. Om den som presenterar hellre använder något annat program ska detta nämnas i samband med anmälan. Då tar företaget hand om den virtuella mötestekniken. Presentationen får ta högst 20 minuter per företag. Presentationen och materialet kan vara antingen på finska eller på engelska.

Ytterligare information ges av

  • Antti Hyvärinen, läkemedelsekonom, tfn 029 522 3515
  • Vesa Kiviniemi, utvärderingschef, tfn 029 522 3516
  • Jani Ruotsalainen, forskare, tfn 029 522 3533
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv