Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Uppgifter som anmälts till Fimea om aktörer som tillhandahåller medicintekniska produkter tillgängliga på nätet

17.6.2024 | Publicerad på svenska 20.6.2024 kl. 12.04

Registreringsskyldiga aktörer inom sektorn för medicintekniska produkter ska registrera sig antingen i den offentliga europeiska databasen EUDAMED eller i det nationella CERE-registret. Fimea producerar i fortsättningen uppgifterna om de aktörer som registrerat sig i CERE i form av en offentligt tillgänglig förteckning. Det möjliggör en öppen tillgång till information om aktörerna som stöd för bl.a. upphandlingsenheterna. Publiceringen av uppgifter om aktörer i det nationella CERE-registret ställer samtliga aktörer i en jämlik ställning, eftersom även EUDAMED är offentlig när det gäller uppgifter om aktörer. 

Aktörerna fördelas i två register:

I EUDAMED kan man söka information om
-    tillverkare av medicintekniska produkter
-    auktoriserade europeiska representanter
-    importörer och 
-    sammanställare av vårdset.

Aktörsförteckningarna i CERE-registret innehåller:
-    aktörer som distribuerar produkter till detaljhandlare, hälso- och sjukvårds- och socialvårdsenheter och andra professionella användare
-    tillverkare av produkter avsedda för individuellt bruk och
-    hälso- och sjukvårdsenheter som tillverkar produkter för eget bruk.
 

Läs mer:

Uppgifter om registrerade aktörer (på finska)
Offentliga Eudamed
Registrering av produkter

Ytterligare information ges av

  • Päivi Nihtinen, planerare, tfn 0295223277
  • Sari Tuomaala, koordinator, övervakning och registrering av medicintekniska produkter, tfn 0295223280
  • E-postadresserna har formen [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv